Praktyki

Oferujemy wolontariuszom możliwość podjęcia współpracy  i zaliczenia praktyk studenckich.

Na podstawie umowy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaliczamy studentom UKSW wykład specjalizacyjny oraz praktyki studenckie. Przekazujemy także naszym wolontariuszom oferty współpracujących z nami instytucji oraz kancelarii prawnych. 

Oferty współpracy od naszych partnerów

Chwilowo nie mamy ofert współpracy dostępnych dla wolontariuszy FAI. 

Comments