Wspieraj nas!‎ > ‎

Darowizny

Darowiznę dla Fundacji Academia Iuris mogą przekazać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Darowiznę tę, w ramach limitu ustanowionego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych można odliczyć w zeznaniu podatkowym.  Szczegóły dotyczące przekazania darowizny można znaleźć poniżej. 

 Dane Fundacji potrzebne do wpłacenia darowizny:

Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza
Nr konta BRE Bank S.A. 84 1140 1010 0000 2830 4000 1001
ul. Freta 20/24 a 00-227 Warszawa
  NIP 525-22-40-278       KRS 0000107943         Regon 015180915

Darowizna od osób fizycznych

W 2016 roku podatnik może przekazać darowiznę na cele pożytku publicznego, a następnie odliczyć tą kwotę w zeznaniu podatkowym. Osoba przekazująca darowiznę pieniężną na rzecz Fundacji Academia Iuris może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu PIT w ramach limitu 6 % dochodu.    
Darowizna do 6 % rocznego dochodu, a 1 % podatku na organizacje pożytku publicznego to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6 % można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1 % podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie.
   
 Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT-O. Podać należy:
  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia,
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
    Podatnik dokonuje darowizny pieniężnej na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
    Jeśli chcą Państwo przeznaczyć darowiznę na rzecz Fundacji Academia Iuris, w dowodzie wpłaty należy wpisać jeden z następujących celów:
  • pomoc społeczna - bezpłatne poradnictwo prawne;
  • promocja i organizacja wolontariatu;


Darowizna od osób prawnych


W 2016 roku podatnik CIT może przekazać darowiznę na rzecz Fundacji Academia Iuris w ramach limitu 10% dochodu.Wydatki z tytułu darowizn może następnie odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym za 2015 rok.
Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Comments