Dokumenty

W tej sekcji znajdą Państwo nasze sprawozdania roczne oraz statut Fundacji. Sprawozdania publikujemy także na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej : www.pozytek.gov.pl