Dokumenty

W tej sekcji znajdą Państwo nasze sprawozdania roczne oraz statut Fundacji. Sprawozdania publikujemy także na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej : www.pozytek.gov.pl

Statut Fundacji i sprawozdania merytoryczne

Sprawozdania finansowe są dostępne w bazie organizacji pożytku publicznego https://opp.niw.gov.pl . Należy wejść w zakładkę na czerwonym polu "Przeglądanie sprawozdań" i wpisać nr KRS Fundacji lub jej nazwę.

2017-Statut AI_tekst jednolity.pdf
Sprawozdanie_FAI_za_2018.pdf
Sprawozdanie_FAI_za_2017.pdf
Sprawozdanie_FAI_za_2016_www.pdf
Sprawozdanie_FAI_za_2015_31-03-2016_www.pdf


Sprawozdanie_FAI_za_2014_www.pdf

Sprawozdania z lat 2002-2013 udostępniamy na życzenie drogą mailową lub w biurze Fundacji: biuro@academiaiuris.pl