Zarząd i Rada Programowa

Członkowie Rady Fundatorów, Rady Programowej i Zarządu pracują społecznie.

Rada Fundatorów

  • dr Piotr Bielarczyk - Przewodniczący,
  • Małgorzata Nowotnik, adwokat - Członek Rady,
  • dr Katarzyna Skubisz-Kępka, adwokat - Członek Rady.

Rada Programowa

  • Profesor Marek Safjan,
  • Profesor Andrzej Zoll,
  • Profesor Hubert Izdebski,
  • Ksiądz prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier.

Zarząd

  • dr Marta Sarnowiec-Cisłak - Prezes Zarządu,
  • Karolina Majewska, radca prawny - Członek Zarządu,
  • Daniel Wyszkowski, radca prawny, Członek Zarządu.