Dyżury w Krakowie

Dyżury tymczasowo zawieszone


***

Zapraszamy do punktu przy Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski

Bieńczyce

ul. Obrońców Krzyża 1 - przerwa w dyżurach


Na spotkanie prosimy przynieść kserokopie dokumentów związanych ze sprawą.

Więcej informacji o zakresie oferowanej pomocy można znaleźć w zakładce Poradnia prawna


Zdjęcie Parafii i wejścia do kancelarii parafialnej.