Fundacja Academia Iuris i "Ochotnicy Warszawscy"

Post date: Apr 26, 2017 10:37:15 PM

Fundacja Academia Iuris od 15 lat opiera swoją pomoc na charytatywnej pracy studentów prawa, aplikantów i prawników praktyków. Nie moglibyśmy działać, gdyby nie to wspaniałe grono wolontariuszy, którzy poświęcają swój wolny czas na udzielanie bezpłatnych porad prawnych. Pomagając na co dzień, w 5 miastach w Polsce zmieniają życie naszych Klientów. Dlatego zależy nam, aby w Poradni Prawnej Fundacji Academia Iuris tworzyć dobre warunki do udzielania pomocy. Dlatego bierzemy udział w wydarzeniach organizowanych w ramach programu wspierania organizatorów wolontariatu w stolicy "Ochotnicy Warszawscy". Nasi Koordynatorzy - Szymon Jelonek i Kinga Kania uczestniczyli dzisiaj w szkoleniu organizowanym w ramach tego projektu. Wspólnie z innym organizacjami zastanawiali się, skąd biorą się chęci do pomagania i jak wraz z wolontariuszami przenosić góry ? A to wszystko po to, abyśmy mogli pomagać jeszcze skuteczniej.