Prawo pracy

Jesteś pracownikiem. Jakie prawa ci przysługują? 

Do kogo się zwrócić, jeśli pracodawca nie postępuje zgodnie z prawem?

Jednym z przykładów ochrony prawnej przysługującej pracownikowi jest prawo skierowania sprawy do sądu pracy. Praktyka pracownicza pokazuje, że w większości przypadków ma to miejsce, gdy pracownik nie zgadza się z otrzymanym wypowiedzeniem umowy o pracę, zwolnieniem dyscyplinarnym, a także w sytuacjach związanych ze stosowaniem mobbingu lub dyskryminacji przez pracodawcę.

Sprawdź jeszcze tutaj! Kliknij, by sprawdzić infografikę

Kiedy mogę się zwrócić do sądu pracy?

Kodeks Pracy przewiduje konkretne, 21 - dniowe terminy, z których pracownik może skorzystać, zgodnie z treścią art. 264 Kodeksu pracy: 

Jeżeli pracownik, bez swojej winy nie wniósł żądania w terminie, sąd pracy na wniosek pracownika postanowi o przywróceniu terminu.

Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, taką przyczyną może być np. choroba. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.Jakie są inne instytucje? Gdzie jeszcze można się zwrócić?

Inną możliwością, gdy łamane są przepisy prawa pracy jest powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Powodem do napisania skargi może być każde naruszenie praw pracownika np. zmuszanie do pracy ponad normę, łamanie przepisów BHP itp. 

Skarga do PIP musi być podpisana przez osobę wnoszącą skargę, zaś PIP jest zobowiązany do zagwarantowania anonimowości osobie składającej skargę. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, możesz zajrzeć jeszcze do naszego poradnika. Postaraliśmy się, żeby obejmował znacznie więcej tematów - tak by każdy mógł znaleźć potrzebną informację.


Poradnik z prawa pracy = FINAL = 21.12.2022.docx