Organy Fundacji

Rada Fundatorów


Rada Programowa

Beata Ciszkowska

Renata Romańska

Koordynatorki biura fundacji

Zaangażowane w działalność Fundacji od strony logistycznej, tworzą dla niej zaplecze organizacyjne. Tutaj bije serce Fundacji i realizują się pomysły dotyczące jej dalszego rozwoju.