Dokumenty

Statut Fundacji i sprawozdania merytoryczne

Sprawozdania finansowe są dostępne w bazie organizacji pożytku publicznego https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl . Należy wejść w zakładkę na czerwonym polu "Przeglądanie sprawozdań" i wpisać nr KRS Fundacji lub jej nazwę.

Sprawozdanie_FAI_za_2023.pdf
2017-Statut AI_tekst jednolity.pdf
Polityka prywatności.pdf
Sprawozdanie_FAI_za_2021.docx.pdf
Sprawozdanie_FAI_za_2022.pdf
Sprawozdanie_FAI_za_2020.doc.pdf
Sprawozdanie_FAI_za_2019.pdf
Sprawozdanie_FAI_za_2018.doc.pdf
Sprawozdanie_FAI_za_2017.pdf
Sprawozdanie_FAI_za_2016_www.pdf
Sprawozdanie_FAI_za_2015_31-03-2016_www.pdf
Sprawozdanie_FAI_za_2014_www.pdf
Sprawozdanie_FAI_za_2018.pdf