Poradnia prawna

Zasady udzielania pomocy prawnej

Nasza pomoc jest skierowana do osób niezamożnych - mieszkańców Warszawy, którzy nie są w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej bez szkody dla siebie i rodziny, a pomoc adwokata lub radcy prawnego byłaby dla nich znacznym wydatkiem.

Udzielamy informacji o przepisach prawnych, pomagamy w pisaniu pism urzędowych i wypełnianiu dokumentów, objaśniamy także, do czego klient ma prawo w swojej sytuacji, jakiego rodzaju działania musi podjąć, aby osiągnąć swój cel. Pomagamy w dochodzeniu swoich praw.

Jakimi rodzajami spraw się zajmujemy?

 Nasza Fundacja zajmuje się następującymi kwestiami prawnymi (proszę zwrócić uwagę na to, że lista nie jest wyczerpująca, w razie wątpliwości co do zakresu sprawy prosimy o kontakt z biurem Fundacji pod numerami telefonu 22 498 72 30 lub mailem):

Jakimi rodzajami spraw się nie zajmujemy?

Nasi wolontariusze nie są upoważnieni do udzielania pomocy w następujących sprawach:

Nasi wolontariusze nie mogą również reprezentować Państwa w sądzie. Nie są także upoważnieni do wskazywania nazw kancelarii, nazwisk adwokatów ani radców prawnych.

Gdzie muszę się zgłosić aby otrzymać pomoc prawną?

Pomoc prawna jest udzielana w czasie dyżurów Poradni Prawnej w punktach pomocy prawnej w Warszawie. Na naszej stronie internetowej, w zakładce Poradnia prawna można zapoznać się z aktualnym grafikiem dyżurów.  W tej zakładce znajdą też Państwo informację o zapisach do punktów porad. Punkty są najczęściej zlokalizowane przy parafiach lub centrach pomocy społecznej. W okresie wakacji (tj. od czerwca do września włącznie) liczba punktów porad jest znacznie ograniczona.

Nasza Fundacja nie udziela porad telefonicznie, mailowo ani za pośrednictwem poczty. Jest to związane z dobrem naszych klientów. Udzielenie dobrej porady wymaga gruntownego poznania sprawy, z jaką przychodzi do nas klient, a to jest możliwe jedynie przy osobistym spotkaniu i rozmowie.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że do niektórych punktów porad obowiązują zapisy do innych zaś nie. Jeśli punkt prowadzi zapisy, wówczas obok jego nazwy podany jest numer telefonu, pod którym można się zapisać.

Co powinienem ze sobą zabrać?

Na dyżur należy wziąć ze sobą wszystkie dokumenty ważne dla sprawy, z którą się przychodzi. Należy również przynieść kopie tych dokumentów. Jest to bardzo ważne, bo być może zajdzie potrzeba, że wolontariusz będzie musiał wziąć kopie dokumentów, aby skonsultować sprawę z zawodowym prawnikiem. Wolontariusz nie może zabrać oryginałów dokumentów, jednak w razie potrzeby każdy z punktów wyposażony jest w kserokopiarkę. 

Jak przygotować się do spotkania w punkcie porad?

Przed spotkaniem w punkcie warto wypisać sobie wszystkie szczegóły sprawy, z którą się przychodzi. Będzie to pomocne w czasie opisywania problemu wolontariuszowi. Trzeba również przygotować sobie zawczasu listę pytań do wolontariusza, aby usprawnić przebieg spotkania. Prosimy o podanie wolontariuszowi wszystkich szczegółów sprawy prawnej, nawet jeśli mogłyby one być krępujące. Wolontariusz jest po to aby pomóc, a nie aby oceniać. Rozumie sytuację i postara się zrobić wszystko, aby udzielić pomocy. Prosimy odpowiadać mu konkretnie i zgodnie z prawdą. Prosimy o jasne sformułowanie tego, czego oczekują Państwo od naszego wolontariusza.

Prosimy pamiętać o tym, że czas wolontariusza jest ograniczony. Musi on porozmawiać z wieloma klientami. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie się do wizyty w Poradni i przemyślenie swoich pytań.

Czy muszę długo czekać?

W każdym przypadku nasi wolontariusze starają się pomóc Państwu tak szybko, jak to możliwe.

Czy taka pomoc jest płatna?

Nasza pomoc jest bezpłatna. Wolontariusze nie czerpią żadnych korzyści majątkowych w związku ze swoją pracą w Fundacji.

Nasza Fundacja jest organizacją pożytku publicznego i wszystkie środki, na jakich opiera swe działanie pochodzą z darowizn. Każdy gest pomocy finansowej przyjmiemy z wdzięcznym sercem; pozwoli nam on pomóc jeszcze większej liczbie potrzebujących osób. Prosimy także pamiętać o możliwości przekazywania 1,5% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Czego mogę oczekiwać w trakcie spotkania?

Na początku wolontariusz wręczy Państwu do podpisania oświadczenie o tym, że:

Proszę pamiętać o tym, że odpowiedź negatywna na którykolwiek z tych punktów jest równoznaczna z rezygnacją z naszej pomocy.

Następnie dostaną Państwo do wypełnienia kwestionariusz osobowy.

W następnej kolejności zostanie przeprowadzona rozmowa, w czasie której wolontariusz będzie się starał zebrać jak najwięcej informacji o sprawie, z którą Państwo przychodzą.

Pod koniec wizyty wolontariusz przygotuje poradę lub (jeśli jest konieczne jeszcze jedno spotkanie) bieżące wskazówki i wyznaczy datę kolejnego spotkania. W czasie wizyty kończącej sprawę otrzymują Państwo pisemną poradę oraz wszelkie niezbędne wyjaśnienia.

Co zrobić jeśli odmówiono mi pomocy?

Wolontariusz ma prawo odmówić udzielenia pomocy prawnej. W takim wypadku Klient zostanie najprawdopodobniej skierowany do innego ośrodka pomocy.

W razie wątpliwości, co do zasad udzielania pomocy prosimy o kontakt z Biurem  Fundacji w godzinach dyżuru telefonicznego.