Kontakt

Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza

ul. Freta 20/24a 00-227 Warszawa

tel +48 22 498 72 30

KRS nr 0000107943

REGON 015180915

NIP 525-22-40-278

nr konta mBank S.A. 84 1140 1010 0000 2830 4000 1001

Uwaga: W godzinach pracy biura nie udzielamy bezpośrednio porad prawnych. Porady prawne są udzielane przez wolontariuszy w trakcie dyżurów w różnych punktach Warszawy. Informacje na temat dyżurów w Warszawie znajdują się w zakładce Poradnia prawna w Warszawie