Alimenty

Obowiązek alimentacyjny w ujęciu finansowym polega na dostarczaniu środków utrzymania w zakresie odpowiadającym „usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego”.

  Przepisy nie określają, czym są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, dlatego każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. 

Na podstawie analizy orzecznictwa sądowego do kategorii wydatków, które należy uwzględnić przy obliczaniu alimentów zalicza się wydatki na: mieszkanie, wyżywienie, odzież, artykuły higieniczne, kosmetyki, chemie gospodarczą, opiekę zdrowotną i lekarstwa, kształcenie, rozwijanie zainteresowań.

Wysokość wydatków na uprawnionego oraz konieczność ich ponoszenia można wykazać poprzez m.in.: dokumenty, świadków, zeznania stron. Z treści dokumentu powinno wynikać, że wydatek został poniesiony na rzecz osoby uprawnionej do alimentów (np. faktura wystawiona na opiekuna osoby uprawnionej do alimentacji, zaświadczenie z przedszkola zawierające dane dziecka, itp.). Należy pamiętać, że paragony fiskalne nie są dowodem poniesienia wydatków, gdyż nie zawierają danych wskazujących, że wydatek określony w paragonie został poniesiony na uprawnionego do alimentacji. Z kolei z punktu widzenia osoby zobowiązanej do płacenia alimentów istotne jest, aby posiadać dowody potwierdzające zapłatę alimentów. Takim dowodem może być pokwitowanie odbioru kwoty alimentów, potwierdzenie przelewu.

Z kolei na widocznej wyżej infografice możecie dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować się do rozprawy o alimenty - przedstawione są wskazówki, oraz wymienione szczególnie istotne informacje. Wystarczy kliknąć, by dowiedzieć się więcej.

2020-08-12_Poradnik_o_alimentach.pdf

A jeśli potrzebujecie znać jeszcze więcej szczegółów, to wszystkie zostały ujęte w przystępnej formie w tym poradniku:

Zachęcamy do przeczytania!