Spotkanie u Rzecznika Praw Obywatelskich

Post date: Jul 1, 2017 9:08:13 PM

29 czerwca odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami uniwersyteckich poradni prawnych z całej Polski. Fundacja Academia Iuris, choć nie jest afiliowana przy żadnym uniwersytecie, od lat działa zgodnie ze standardami uniwersyteckich poradni prawnych. Nasza idea jest w pełni zbieżna z tą, która przyświeca klinikom prawa. Chcemy pomagać potrzebującym - jednocześnie ucząc młodych prawników praktycznego zastosowania prawa. Więcej informacji o problemach, na które lekarstwem mogą być kliniki prawa można znaleźć w relacji ze spotkania dostępnej na https://www.rpo.gov.pl/pl/content/spotkanie-z-przedstawicielami-fundacji-uniwersyteckich-poradni-prawnych-i-klinik-prawa