Praktyki

Oferujemy wolontariuszom możliwość podjęcia współpracy i zaliczenia praktyk studenckich.

Na podstawie umowy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaliczamy studentom UKSW wykład specjalizacyjny oraz praktyki studenckie. Przekazujemy także naszym wolontariuszom oferty współpracujących z nami instytucji oraz kancelarii prawnych.

Oferty współpracy od naszych partnerów

Praktyki studenckie

[PŁATNE #PRAKTYKI W KANCELARII PRAWNEJ OD ZARAZ]

Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w centrum Warszawy, specjalizująca się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, poszukuje studentów III-V roku prawa do odbycia trzymiesięcznych praktyk, z możliwością nawiązania dalszej, stałej współpracy.

Od praktykantów oczekujemy:

 • znajomości materialnego i procesowego prawa cywilnego, prawa spółek handlowych oraz prawa pracy (na poziomie studenckim),
 • wysokiej kultury osobistej,
 • sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dobrej znajomość MS Office,
 • dyspozycyjności min. 3 dni w tygodniu.
 • znajomość prawniczego języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Do zadań stażysty należeć będzie m.in.: kontakt z klientami, sądami i organami administracji, przygotowywanie projektów pism procesowych, dokumentów i opinii prawnych, a także wsparcie administracyjne zespołu Kancelarii.

Z naszej strony oferujemy:

 • stypendium stażowe,
 • zdobycie doświadczenia ułatwiającego dalszy rozwój kariery,
 • możliwość nauki praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie kształcenia poprzez przygotowywanie projektów opinii prawnych, pism procesowych i umów,
 • możliwość uczestnictwa w charakterze publiczności na terminach rozpraw, w których udział biorą nasi radcowie prawni,
 • możliwość zapoznania się z zasadami działania kancelarii prawnej,

Ponadto zapewniamy odbywanie praktyk w przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze, w młodym i zdolnym zespole, gotowym do dzielenia się wiedzą.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV w formacie PDF na adres e-mail: kancelaria@arslegis.waw.pl w tytule wpisując „PRAKTYKI 2017 [Imię i nazwisko kandydata] w terminie do 06 sierpnia 2017 r. Zastrzegamy możliwość skrócenia lub przedłużenia czasu przyjmowania zgłoszeń.

W zgłoszeniu proszę zawrzeć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Dziękując za wszystkie zgłoszenia uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami!

Praktyki studenckie

Adwokat Szymon Jakubowski prowadzący Kancelarię Adwokacką w Warszawie przy ul. Żurawiej 26 lok. 15, w ramach bezpłatnych praktyk z możliwością nawiązania dalszej współpracy, podejmie współpracę ze studentem IV – V roku Wydziału Prawa i Administracji.

Adwokat specjalizuje się w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, a także gospodarczych. Przedmiotem prowadzonej praktyki jest również obsługa małych i średnich przedsiębiorców, w tym zakładanie i obsługa prawna spółek prawa handlowego.

Celem praktyk jest przekazanie rzetelnej, praktycznej wiedzy prawniczej, przydatnej w przyszłej karierze zawodowej, a także koncentracja na merytorycznych zadaniach z wyżej wskazanych obszarów prawa. W ramach współpracy Praktykant będzie miał możliwość:

 • sporządzania projektów pism procesowych,
 • ustalania informacji dotyczących prowadzonych spraw (ich etapu) w sądzie, prokuraturze oraz na Policji,
 • poznania funkcjonowania Kancelarii od strony administracyjno – organizacyjnej.

Wymagania:

 • znajomość przepisów i procedur z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego oraz gospodarczego,
 • mile widziana znajomość prawa spółek handlowych,
 • obsługa systemów prawniczych,
 • umiejętność sprawnego wyszukiwania orzeczeń oraz komentarzy w systemach prawniczych

Oczekiwania:

 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • dokładność oraz staranność.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: szymon.b.jakubowski@gmail.com.

Jednocześnie proszę o zamieszczenie w dokumentach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zarówno na potrzeby prowadzonej rekrutacji jak również po jej zakończeniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U z 2002 nr 101, poz. 926).

Informuję uprzejmie, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Zaświadczenia

W celu odbioru zaświadczenia z programu praktyk prosimy o kontakt z Koordynatorem Punktu Porad lub kontakt mailowy z Biurem Fundacji pod adresem: biuro@academiaiuris.pl