Rekrutacja i informacje

📣📣 Studencie (min. ukończony II rok)/ Absolwencie / Aplikancie prawa wstąp do Poradni Prawnej FAI! 📣📣

Wypełnij ankietę:

Studentom I i II roku oferujemy wolontariat przy obsłudze Poradni Prawnej: przy odbieraniu telefonów i zapisywaniu klientów poradni oraz przy promocji programu. Zainteresowanych zapraszamy do e-mailowego kontaktu z biurem Fundacji wraz z przesłaniem kilku zdań o sobie.

Wolontariusze Fundacji to studenci, absolwenci (w tym aplikanci) i profesjonalni prawnicy, którzy wspólnie udzielają bezpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym. W przypadku trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z biurem Fundacji.

Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jakie zalety ma praca w Poradni Prawnej Fundacji Academia Iuris i jakimi sprawami się zajmujemy zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystego zakończenia roku poradnictwa 2016/2017 oraz wywiadów z naszymi Koordynatorami - Aleksandrą Łapińską i Szymonem Jelonkiem.

Więcej informacji o wolontariacie w FAI dla studentów i aplikantów oraz prawników można znaleźć poniżej.

Dla studentów i aplikantów

Fundacja Academia Iuris rokrocznie gromadzi ponad 200 wolontariuszy - studentów, absolwentów prawa i aplikantów. Dzięki ich zaangażowaniu, od początku działania Fundacji, udało się pomóc ponad 30 000 Klientów.

Kogo szukamy?

Szukamy osób zaangażowanych, które chcą poświęcić swój czas na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i jednocześnie zdobywać nowe doświadczenia w codziennej pracy z osobami potrzebującymi wsparcia prawnego.

Jak działamy ?

Wolontariusze raz w tygodniu odbywają dyżury, zwykle w 3 osobowych zespołach. Nad organizacją cotygodniowych dyżurów w danym punkcie czuwa Koordynator Punktu Porad. A nad działaniem studenckiej poradni prawnej Koordynator Studenckiej Poradni Prawnej. Każdy dyżur trwa 2 godziny. W jego czasie do punktu przyjmowani są nowi Klienci oraz są wydawane wcześniej przygotowane porady prawne. Wolontariusz samodzielnie przygotowuje poradę prawną dla Klienta. Każdą przygotowaną poradę, przed wydaniem Klientowi, należy skonsultować na organizowanych w każdym tygodniu seminariach, które prowadzą współpracujący z Fundacją Prawnicy Konsultanci. Informacje o procedurze konsultacji i terminach spotkań wolontariusz otrzymuje w Newsletterze Poradni Prawnej.

Nasi wolontariusze nie działają w ramach sekcji danej gałęzi prawa, ale przygotowują porady z różnych dziedzin: od prawa administracyjnego przez prawo cywilne i karne, po prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Do udziału w dyżurach zapraszamy studentów co najmniej 3 roku prawa. Studentów młodszych lat zapraszamy do pomocy organizacyjnej. Uczestniczenie w tej pomocy daje pierwszeństwo przyjęcia na wolontariat prawny.

Jak się zgłosić ?

Wystarczy wypełnić ankietę umieszczoną powyżej.

Jakie planujemy lokalizacje punktów porad w Warszawie od października/listopada 2017?

Tak jak w zeszłym roku akademickim utworzymy punkty porad w następujących lokalizacjach:

Dla kancelarii i prawników indywidualnych

Aby zapewnić naszym Klientom bezpieczeństwo prawne nieustannie poszukujemy profesjonalistów, którzy zechcieliby włączyć się w działania FAI jako Prawnicy Konsultanci.

W działania Fundacji można się włączyć również prowadząc szkolenia dla wolontariuszy lub przekazując darowiznę.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Fundacji

pod adresem biuro@academiaiuris.pl oraz

pod numerem telefonu 22 498 72 30, w godzinach dyżuru telefonicznego

(od poniedziałku do czwartku od 15:00 do 17:00)