Rozwód i separacja

Kwestie związane z rozwodem postaraliśmy się przybliżyć w infografice, którą widać obok - wystarczy na nią kliknąć, by móc zapoznać się bliżej.  Do tego załączamy jeszcze poradnik dotyczący rozwodu kościelnego, jest on widoczny na samym dole strony.

Zdarza się jednak, że z samym rozwodem wiążą się jeszcze inne, trudne do zrozumienia problemy. Mogą się one pojawiać nie tylko już w trakcie procesu, ale i wcześniej. W związku z tym warto wiedzieć, jak kreuje się nasza sytuacja prawna w tych trudnych momentach.

Separacja

Separacja faktyczna a separacja prawna

Zdarzają się sytuacje, w których małżonkowie nie żyją razem, jednak nie jest to separacja uregulowana prawnie. Mówimy wtedy o separacji faktycznej. Warto wiedzieć jakie wynikają z tego różnice. 

Każda separacja prawna wynika z separacji faktycznej, ale nie każda separacja faktyczna będzie traktowana jest separacja prawna. 


Separacja faktyczna to pewien stan, który nie jest uregulowany prawnie. Nie daje on pewności, co do tego jak sytuacja zostanie potraktowana w razie konieczności wytoczenia lub udziału w jakimś postępowaniu prawnym. Pozostawanie w separacji faktycznej otwiera drogę do orzekania o nierównych udziałach w majątku wspólnym małżonków, ale nie jest jej gwarantem.

 Podstawą uzyskania separacji w świetle prawa jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Taką separację można uzyskać po przeprowadzeniu postępowania podobnego do postępowania rozwodowego. 

Zatem konieczne jest złożenie pozwu do sądu, opłacenie go i oczekiwanie na rozprawę. Istotne znaczenie będzie miało, czy małżonkowie mają małoletnie dzieci, czy widzą potrzebę orzekania o winie. Najważniejsze skutki orzeczenia separacji (prawnej): Rozdzielność majątkowa - między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, tak jakby zawarli u notariusza tzn. intercyzę. Od uprawomocnieniu się orzeczenia przestaje tworzyć się majątek wspólny. W razie śmierci małżonkowie nie dziedziczą po sobie.  Nie można zawrzeć kolejnego małżeństwa. Separacja nie zwalnia z obowiązku wzajemnej pomocy między małżonkami, można dochodzić alimentów od drugiego małżonka.

Sprawy rozwodowe potrafią być niezwykle skomplikowane. Powodów raczej nie trzeba wyliczać - po dwóch stronach konfliktu stoją niegdyś bardzo blisko związani ze sobą ludzie. Na co jednak w szczególności warto zwrócić swoją uwagę to fakt, że samo wydarzenie rozwodu oddziałuje nie tylko na samo skłócone małżeństwo - bardzo często zaangażowane są także ich dzieci.

Dziecko świadkiem w sprawie rodzinnej?

Jeśli jesteś w trakcie procesu rozwodowego, sprawy o miejsce zamieszkania dziecka, kontakty itp. z pewnością zastanawiasz się nad przesłuchaniem świadków. Czy takim świadkiem może być Twoje dziecko? Jako domownik zazwyczaj wiele widziało i słyszało. Co na to przepisy i praktyka sądowa? 

W sprawach małżeńskich (rozwód, separacja, unieważnienie) istnieje zakaz przesłuchanie w charakterze świadka dziecka stron, które nie ukończyło 17 lat. 

Dotyczy on zarówno dzieci wspólnych, jak i dzieci tylko jednego z małżonków. Nawet jeśli uważasz, że byłoby to odpowiednie dla dziecka i potrzebne dla sprawy, to nie ma możliwości zeznawania przez dziecko. Sąd nie uchyli tego zakazu. W sprawach rodzinnych, które dotyczą osoby dziecka sąd powinien dziecko wysłuchać. Wysłuchanie dziecka nie jest przesłuchaniem świadka. Inaczej wygląda i ma inne znaczenie prawne. 

Wysłuchanie dziecka odbywa się poza salą rozpraw, bez udziału rodziców i ich pełnomocników. W rozmowie dziecka z sędzią może uczestniczyć psycholog. Tutaj nie ma określonej granicy wiekowej, w szczególności 13+. Znaczenie ma rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka. Wysłuchanie nie jest dowodem w sprawie, jednak stosownie do okoliczności sąd może uwzględnić zdanie dziecka i jego rozsądne życzenia. Dziecko ma prawo odmówić udziału w wysłuchaniu. Jeśli sąd nie zdecydował się na wysłuchanie musi podać powód. Każde dziecko jest inne i inna jest sprawa jego dotycząca. 

Rozważ, czy warto, a jeśli tak, to na ile angażować dziecko w sprawę sądową.

Poradnik o kościelnym unieważnieniu małżeństwa_2021.pdf

Tutaj wspomniany wcześniej poradnik: