Aktualne projekty

PROO 1a - Rozwój instytucjonalny i wsparcie możliwości prowadzenia wolontariatu prawniczego oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez FAI


Zadanie jest ukierunkowane na rozwój i stabilizację działalności Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza w obszarze  prowadzenia wolontariatu prawniczego i udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych. Do celów zadania należą:Kwota wsparcia: 355.000 zł  w latach 2023-2025 podzielone w następujący sposób:

2023 rok - 140.000 zł

2024 rok - 102.000 zł

2025 rok - 113.000 z


O bieżących działaniach w ramach projektu informujemy w zakładce "Aktualności"Społeczne wsparcie doradczo-edukacyjne osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych w latach 2021-2024

Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych. 

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i działań z zakresu edukacji prawnej w 2024 roku przez prawników Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza

Prowadzenie punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z uwzględnieniem dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja. 

Projekt zleciło m. st. Warszawa, sfinansował Wojewoda Mazowiecki