Rozlicz PIT z FAI - zapraszamy do siedziby Fundacji 24 marca!

Post date: Mar 14, 2018 10:32:44 PM

Zapraszamy serdecznie osoby, które chciałyby elektronicznie rozliczyć PIT -37 albo rozliczają się wraz z dochodami małoletnich dzieci (PIT- 36) na Freta 20/24a do siedziby Fundacji Academia Iuris. Już 24 marca w godzinach od 10:00 do 14:00 nasi wolontariusze pomogą rozliczyć PIT w formie elektronicznej w programie e- deklaracje Ministerstwa Finansów. Po rozliczeniu otrzymają Państwo od nas Urzędowe Poświadczenie Otrzymania (UPO). Zapraszamy zarówno do zapisów pod numerem telefonu (22) 498 72 30, jak i odwiedzenia nas na miejscu. Pomagamy rozliczać z otrzymanych przez Państwa formularzy PIT -11, PIT40A/PIT-11C, PIT-8C – prosimy o przyniesienie wszystkich formularzy, które dostaliśmy Państwo od pracodawcy, organu rentowego. Wypełniamy formularze z PIT-37 lub w przypadku konieczności doliczenia dochodu małoletnich dzieci PIT-36. W pozostałych przypadkach pomagamy sformułować e-mailowe zapytanie do administracji skarbowej albo wypełnić wniosek o przekazanie wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PRF). Aby móc przekazać rozliczenie do urzędu skarbowego, potrzebujemy kwoty przychodów z poprzedniego roku. Prosimy o przyniesienie poprzedniego formularza PIT, ewentualnie o spisanie kwoty przychodów z poprzedniego roku. Chodzi o przychody bez odliczeń w zeznaniu za 2016 r., które było składane do 30 kwietnia 2017 r.

* Jako kwotę przychodu za rok 2016 należy rozumieć, w przypadku:

• PIT-28(19) - poz. 45 lub

• PIT-36(23) - poz. 90 albo poz. 141 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2016 występuje jako małżonek lub

• PIT-36L(12) - poz. 13 albo poz. 18 lub

• PIT-37(23) - poz.64 albo poz. 95 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2016 występuje jako małżonek lub

• PIT-38(11) - poz. 24 lub

• PIT-39(7) - poz. 20 lub

• PIT-40(22) - poz. 57 lub

• PIT-40A(18) - poz. 38.

W przypadku braku tej kwoty rozliczenie będzie przekazywane w formie wydrukowanego formularza do samodzielnego przekazania urzędowi skarbowemu- osobiście bądź drogą pocztową.

Osobom z niepełnosprawnościami lub mającym na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnościami pomagamy odliczyć ulgę rehabilitacyjną, prosimy o przygotowanie: dokumentów o wysokości wydatków ponoszonych w związku z niepełnosprawnością.

W przypadku odliczenia ulgi na dzieci prosimy o przygotowanie PESELU każdego dziecka.

Będziemy wdzięczni, jeżeli w zamian za pomoc w rozliczeniu zechcą Państwo przekazać swój 1% podatku dla Fundacji Academia Iuris.

Zachęcamy do przekazywania tej informacji osobom zainteresowanym!