Darowizny

Wesprzyj nasze działania na rzecz nieodpłatnego poradnictwa prawnego i wolontariatu prawniczego wpłatą przez naszą stronę internetową lub przelewem na konto bankowe. Dołącz do ludzi, którzy od 21 lat tworzą środowisko wsparcia osób niezamożnych, potrzebujących pomocy prawnej i miejsce rozwoju zawodowego dla grona prawników. 

Darowiznę możesz przekazać nam zwykłym przelewem na konto:

Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza

Nr konta mBank S.A. 84 1140 1010 0000 2830 4000 1001

ul. Freta 20/24 a 00-227 Warszawa

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

Darowiznę możesz odliczyć od podatku w zeznaniu PIT lub CIT 

Jeśli jesteś osobą fizyczną...

Podatnik może przekazać darowiznę na cele pożytku publicznego, a następnie odliczyć tą kwotę w zeznaniu podatkowym. Osoba przekazująca darowiznę pieniężną na rzecz Fundacji Academia Iuris może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i skorzystać z odliczenia w zeznaniu PIT w ramach limitu 6 % dochodu.    

Darowizna do 6 % rocznego dochodu, a 1,5 % podatku na organizacje pożytku publicznego to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6 % można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1,5 % podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie.

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT-O. Podać należy:

    Podatnik dokonuje darowizny pieniężnej na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Dowód wpłaty powinien zawierać wskazanie, na jaki cel darowizna ma być przeznaczona, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

    Jeśli chcą Państwo przeznaczyć darowiznę na rzecz Fundacji Academia Iuris, w dowodzie wpłaty należy wpisać jeden z następujących celów:

Jeśli jesteś osobą prawną

Podatnik CIT może przekazać darowiznę na rzecz Fundacji Academia Iuris w ramach limitu 10% dochodu. Wydatki z tytułu darowizn może następnie odliczyć od podatku w zeznaniu podatkowym za 2015 rok.

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.