Zarząd Fundacji

Kinga Kania-Królak

Prezeska zarządu Fundacji. Wolontariuszka punktu Freta w latach 2015-2017. W latach 2017-2018 pełniła funkcję zastępcy koordynatora poradni. W 2019 roku została powołana w skład zarządu Fundacji. Stypendystka Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w programie Stypendiów Pomostowych, absolwentka aplikacji legislacyjnej RCL oraz aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie, legislatorka. 

Martyna Molenda

Wiceprezeska zarządu Fundacji. Od 2014 r. związana z Fundacją, początkowo jako wolontariuszka, następnie koordynatorka punktu porad Centrum. Od 2019 r. pełniła funkcję zastępcy koordynatora poradni, następnie do 2021 r. koordynatorki poradni. Zaangażowana w działalność w ramach nieodpłatnego poradnictwa, od 2021 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

Aleksandra Łapińska-Oleś

Wiceprezes zarządu Fundacji. Wolontariuszem Fundacji pozostaje od 2015 r., w latach 2016-2018 pełniła funkcję koordynatora punktu Freta, w latach 2016-2019 zarządzała Poradnią - początkowo jako zastępca koordynatora, następnie jako koordynator poradni. 

Zaangażowana w działalność na rzecz nieodpłatnego poradnictwa, laureatka nagrody I stopnia w Konkursie Dobrych Praktyk organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Od 2021 r. wykonuje zawód adwokata.

Wojciech Kowalówka

Od 2016 r. związany z Fundacją jako wolontariusz, w latach 2017-2023 koordynator punktu porad na Grochowie. Dydaktyk Fundacji organizujący szkolenia dla wolontariuszy. Społecznik. Obecnie wykonujący zawód adwokata. 


Beata Ciszkowska

Koordynatorka biura Fundacji.

Renata Romańska

Koordynatorka biura Fundacji.