Dotychczas zrealizowane projekty

Ciepły posiłek w świetlicy 2002- 2003

Od 1 września 2002 do 30 czerwca 2003 roku Fundacja Academia Iuris prowadziła w Żyrardowie świetlicę dla dzieci z rodzin patologicznych. Dzięki pomocy lokalnego środowiska udało się wyremontować zrujnowany budynek, założyć wszystkie instalacje, w efekcie czego codziennie ponad trzydzieścioro dzieci miało zapewnioną stałą opiekę pedagogiczno-psychologiczną, a także wyżywienie i ciepły posiłek

Działania na rzecz wprowadzenia ulgi podatkowej dla rodzin 2005

Projekt badawczy Fundacji dotyczący opodatkowania rodziny przyczynił się do największej obniżki podatków pod 1989 r.! Każda rodzina może odpisać od podatku kwotę w wysokości niemal 1200 zł z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci (także tych studiujących). Najważniejsze jest jednak to, że rodzice skorzystają z wyższej preferencji już przy okazji najbliższego rozliczenia z fiskusem, czyli w zeznaniu podatkowym składanym za 2007 rok.

Przebieg procesu legislacyjnego

tekst ustawy z dnia 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1361

Historia projektu

Wiosną 2004 roku, po ponad rocznych pracach badawczych (prawnoporównawczych, ekonomicznych, demograficznych), grupa ekspertów m.in. ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego przygotowała projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego celem jest uwzględnienie sytuacji rodzinnej podatnika (w załączeniu). Fundacja Academia Iuris popiera niniejszy projekt. Poniżej przedstawiane są wyroki Trybunału Konstytucyjnego, opracowania i artykuły prasowe dotyczące tego tematu.

Osoby zarządzające projektem

dr Leszek Bosek, Prezes Fundacji Academia Iuris, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Michał Czarnik, doradca podatkowy

Łukasz Hardt, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

dr Stanisław Kluza, Szkoła Główna Handlowa, główny ekonomista BGŻ

dr Aleksander Stępkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Adam Szafrański, prawnik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

dr Maciej Ślifirczyk, radca prawny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mikołaj Wild, prawnik, pracownik Trybunału Konstytucyjnego

Projekt ustawy

Projekt ustawy o kwotach wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych wychowujących dzieci

Uzasadnienie projektu

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

 • orzeczenie TK 15 listopad 2005
 • orzeczenie TK 18 maja 2005
 • orzeczenie TK 4 maja 2004
 • orzeczenie TK 11 kwietnia 1994

Opracowania i artykuły prasowe:

 • "O potrzebie opodatkowania rodziny" Leszek Bosek
 • "Makroekonomiczne konsekwencje procesów demograficznych" dr Stanisław Kluza
 • "Federalny Sąd Konstytucyjny a dyskryminacja rodzin w niemieckim prawie podatkowym" Mikołaj Wild
 • "Rzeczpospolita" 21-12-2004
 • "Bank" maj 2005
 • "Gazeta Bankowa" 25-07-2005
 • "Gazeta Bankowa" 27-12-2005
 • Jak zachęcić młodych do posiadania dzieci

Pomoc organizacjom pozarządowym 2005 - 2006

Wiosną 2005 r. w Fundacji Academia Iuris został uruchomiony program pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych. Program zakończył się w 2006 roku. Obserwując z jak wieloma problemami prawnymi stykają się na co dzień organizacje pozarządowe Fundacja Academia Iuris postanowiła pomóc tym organizacjom, które nie są w stanie ponosić kosztów odpłatnej obsługi prawnej. Eksperci Fundacji pomagali organizacjom pozarządowym w interpretowaniu przepisów regulujących ich działalność.

Program był współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Programem zostały objęte organizacje pozarządowe które prowadziły działalność społecznie użyteczną, w szczególności w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności charytatywnej;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. Aby uzyskać pomoc prawną w ramach niniejszego programu organizacje muszą wykazać, że nie korzystają z profesjonalnej pomocy prawnej i nie są w stanie ponosić kosztów odpłatnej obsługi prawnej.

Pomoc prawna udzielali wolontariusze – absolwenci wydziałów prawa, pod nadzorem koordynatora programu.